Projects

Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0033

2020 m. rugsėjo mėn. UAB „Droplet Genomics“ pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Archyvuotų klinikinių mėginių pavienių ląstelių analitinės platformos sukūrimas“ finansavimo ES paramos lėšomis pagal priemonę „Eksperimentas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Projekto tikslas - sukurti archyvuotų klinikinių mėginių pavienių ląstelių genetinės analizės platformą. Šiuo metu egzistuojančios pavienių ląstelių genetinės analizės platformos nėra plačiau taikomos klinikinėse tyrimų laboratorijose, nes rinkoje nėra lengvai prieinamų reagentų, leidžiančių patikimai dirbti su archyvuota klinikine medžiaga. Be to, net ir tais atvejais, kai yra nuskaitoma žmogaus genomo informacija, genų raiškos duomenų analizės paketai nėra patrauklūs biomedicinos specialistų naudojimui. Įgyvendinus projekto metu planuojamas MTEP veiklas biomedicinos rinkai bus pasiūlyta naujos kartos molekulinės analizės platforma, apimanti visas reikalingas komponentes: 1) dirbtinio intelekto valdomą mikroskysčių lustą, skirtą mėginio paruošimui; 2) tarpusavyje suderintų reagentų rinkinį, skirtą pavienių ląstelių imunocheminiam ir genetiniam žymėjimui ir 3) programinę įrangą, skirtą gautų rezultatų interpretavimui. Sukurta platforma įgalins biomedicinos srities įstaigas tiksliau atlikti pavienių ląstelių genų raiškos tyrimus tiksliau ir mažesnėmis sąnaudomis, lyginant su šiuo metu naudojamais analitiniais metodais.

Projektas yra įgyvendinamas su partneriu UAB „Biomatter Designs“. Partneris specializuojasi dirbtinio intelekto algoritmų kūrime ir taikyme gyvybės mokslų srityje. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos. Projekto eigoje bus vykdomos MTEP veiklos, kurių įgyvendinimui būtina investicija sudaro 1 543 681,42 Eur, iš kurių planuojamas skirti finansavimas – 1 190 093,34 Eur. Projekto išlaidos iš dalies finansuotos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0033.

Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0052

UAB „Droplet Genomics“ yra projekto “Didelio našumo atrankos sistemos efektyviam glikozidazių kūrimui“ partneris. Projekto vykdytojas - UAB “Biomatter Designs”. Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti čia.

Learn more

Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0031

UAB „Droplet Genomics“ yra projekto “Optiškai Kaupinamų PUslaidininkių LAzeriai (OKULA)“ partneris. Projekto vykdytojas - UAB “Integrated Optics”. Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti čia.

Learn more

Nr. J05-LVPA-K-03-0035

2018-2020 metais UAB „Droplet Genomics“ sėkmingai įgyvendino projektą „Miniatiūrizuotos fluorescuojančių ląstelių genetinio kodavimo sistemos kūrimas“, kuris buvo finansuojamas ES paramos lėšomis pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Vykdyto projekto tikslas – sukurti miniatiūrizuotą fluorescuojančių ląstelių genetinio kodavimo sistemą. Šio projektu metu buvo sukurtas prietaisas efektyviam pavienių ląstelių mėginių paruošimui. Sistema yra paremta mėginio ląstelių dažymu fluorescencinėmis žymėmis ir po to vykdomu automatizuotu tikslinių ląstelių genetiniu kodavimu. Taip pat, projekto metu sukurtas prietaisas leidžia ne tik efektyviau atlikti pavienių ląstelių analizę, bet ir jas rūšiuoti pagal pasirinktus fenotipinius žymenis, kas ženkliai praplečia technologijos pritaikymo sritis (pvz.: rūšiuoti ląsteles pagal jų receptorius ar antigenus).

Projektas įgyvendintas su partneriu UAB „Integrated Optics“. Projekto išlaidos iš dalies finansuotos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0035.