;

DropletGenomics

Welcome

Droplet Genomics

Every cell counts

Our vision

We make microfluidic instruments, consumables and data analysis tools - so biological samples can be analysed at the granularity of single cells. This generates enough data to reveal biological mechanisms and makes it possible to predict the future, rather than characterise the present.

Our team combines the experience of molecular biologists, chemists, physicists, engineers and software developers. Interdisciplinarity is at the heart of our every product and we consider this a unique opportunity to deliver truly innovative solutions for a better science.

European Union support

Short description:

Įmonė kuria naują technologiją, leisiančią pavienių ląstelių mėginius tyrimams paruošti mažesnėmis sąnaudomis ir žymiai efektyvesniu būdu.

2018 m. birželio mėn. UAB „Droplet Genomics“ pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Miniatiūrizuotos fluorescuojančių ląstelių genetinio kodavimo sistemos kūrimas“ finansavimo ES paramos lėšomis pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
Projekto tikslas – Sukurti miniatiūrizuotą fluorescuojančių ląstelių genetinio kodavimo sistemą. Šiuo projektu ketinama sukurti prietaisą efektyviam pavienių ląstelių mėginių paruošimui. Sistema remiasi mėginio ląstelių dažymu fluorescencinėmis žymėmis ir po to sekančiu automatizuotu tikslinių ląstelių genetiniu kodavimu. Instrumentas bus sudarytas iš dviejų pagrindinių modulių: 1) lazerinės ląstelių fluorescensijos detekcijos sistemos, 2) didelio greičio pneumatinės sistemos (genetinių barkodų patiekimui ir ląstelių enkapsuliavimui atlikti). Įvykdžius projekte numatytas MTEP veiklas sukurtas mikroskysčių technologija paremtas prietaisas leis gerokai sumažinti sąnaudas, reikalingas pavienių ląstelių analizei atlikti, bei pagerins gaunamų duomenų kokybę. Taip pat, projekto metu sukurtas prietaisas įgalins ne tik efektyviau atlikti pavienių ląstelių analizę bet ir jas rūšiuoti pagal pasirinktus fenotipinius žymenis, kas ženkliai išplės galimas technologijos pritaikymo sritis (pvz. rūšiuoti ląsteles pagal jų receptorius ar antigenus).

Projektas vykdomas su partneriu UAB „Integrated Optics“. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai. Projekto eigoje bus vykdomos MTEP veiklos, kurių įgyvendinimui būtina investicija sudaro 642.431,22 Eur, iš kurių planuojamas skirti finansavimas – 490.482,49 Eur. Projekto išlaidos iš dalies finansuojamos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0035.

ES logotipas
Year People
2016 3
2017 6
2018 9
2019 12 & Counting..

Avatar

I'm grateful for your trust in our young company and for sharing our vision of transforming the way we look at Cell Biology.

Karolis Leonavicius, COO
Products launched
Happy Clients
Cans of Redbull consumed
Out-of-work hours